ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРМОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СРЕДНИХ ФРАКЦИЙ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ С СИНТЕТИЧЕСКИМ АЛЮМОСИЛИКАТОМ; pp. 599–608
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.4.06

Author
Aleksanrd F. Dobrjanski
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)