ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
О ВЫДЕЛЕНИИ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СЛАНЦЕВЫХ СМОЛ; pp. 495–498
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.3.11

Author
Nikolai Tomson
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)