ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОБЫЧИ СЛАНЦА ОТ СТЕПЕНИ ПОРОДООТБОРКИ В ЗАБОЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ; pp. 387–404
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.3.03

Authors
D. T. Kuznetsov, I. Kaganovitš, H. Miil
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)