ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ОПТИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ; pp. 254–263
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.2.07

Author
G. H. Pobul
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)