ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
BIOLOOGILISI NÄHTUSI LIIVAKIRSI (CERASUS BESSEYI BAIL.) KASUTAMISEL PLOOMIPUUDE POOKEALUSENA; pp. 619–625
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1954.4.11

Author
J. Palk
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)