ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
О ПРИМЕНЕНИИ ВНУТРИКОСТНОЙ ФИКСАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ; pp. 594–607
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1954.4.09

Author
N. A. Haug
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)