ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
УСВОЯЕМОСТЬ АЗОТА (ПРОТЕИНА) КОРМА МОЛОДНЯКОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЭСТОНСКОЙ КРАСНОЙ ПОРОДЫ; pp. 584–593
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1954.4.08

Author
P. J. Arandi
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)