ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ОБМЕННОЙ МОЩНОСТИ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ; pp. 563–570
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1954.4.06

Author
L. A. Alumäe
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)