ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
HELMINTHOSPORIUM SATIVUM’I Р. К. ЕТ В. LEVIKUST JA KAHJUSTUSEST ODRAL EESTI NSV-s; pp. 588–595
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1953.4.08

Author
I. Randalu
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)