ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
НЕКОТОРЫЕ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 571–587
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1953.4.07

Author
Aarne Pung
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)