ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 2, Issue 3, 1953
MAJANDUSLIKUD SIDEMED VENEMAAGA BALTIMAADE LINNADE ARENGUTEGURINA KAPITALISMI AJASTUL; pp. 327–342
V. K. Jatsunski
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KIRJAKEELE ARENEMINE А. 1900-1917; pp. 343–356
E. Ahven
PDF | Abstract & References in HTML

FONEEM EESTI KEELES; pp. 357–367
Paul Ariste
PDF | Abstract & References in HTML

О ГРАВИТАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ГАЛАКТИКИ И ТРЕТЬЕМ ИНТЕГРАЛЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕЗД; pp. 368–383
Grigori G. Kuzmin
PDF | Abstract & References in HTML

О РАЗМЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ КУСКОВОГО СЛАНЦА; pp. 384–391
Mark Gubergrits
PDF | Abstract & References in HTML

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ МАСЛЯНЫХ ФРАКЦИИ НЕФТИ НАД ПРИРОДНЫМИ ГЛИНАМИ; pp. 392–401
Aleksanrd F. Dobrjanski, G. J. Vorobeva
PDF | Abstract & References in HTML

UURIMUSI VASTASTIKUSEST TOLMLEMISEST EESTI NSV-S LEVINUD VILJAPUUSORTIDEL; pp. 414–434
A. Siimon
PDF | Abstract & References in HTML

ФАРМАКОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСТОТЕЛА (CHELIDONIUM MAJUS L.); pp. 435–439
H. A. Simm
PDF | Abstract & References in HTML

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ МАКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИРНОГО МАСЛА И ОПИЯ В ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 440–450
E. P. Vagane
PDF | Abstract & References in HTML

ALUSE JA POOKOSADE KOKKUKASVAMISE ISEÄRASUSTEST; pp. 463–467
J. Palk
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)