ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
ОПЫТ ИНТЕНСИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЭСТОНСКОЙ КРАСНОЙ ПОРОДЫ; pp. 66–90
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1952.4.04

Author
P. J. Arandi
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)