ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 1, Issue 3, 1952
RAUAAJA ALGUS JA VILJAKASVATUSE KUJUNEMINE PÕHILISEKS ELATUSVIISIKS KIRDE-EESTI ALAL; pp. 13–30
M. Schmiedelhelm
PDF | Abstract & References in HTML

МЕТОДИКА ФЛЮОРЕСЦЕНТНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ; pp. 31–34
Nikolai Tomson
PDF | Abstract & References in HTML

MESIKU- JA LUTSERNISAAKIDE TÕSTMINE MITMESUGUSTE MÜGARBAKTERITE RHIZOBIUM MELILOTI PUHASKULTUURIDE JA TÜVEDE ABIL; pp. 35–48
R. Rahno
PDF | Abstract & References in HTML

KÖÖGIVILJA SEEMNETE KASVUKOHA MÕJU NENDE SORDIOMADUSTE KUJUNEMISELE; pp. 49–62
K. Vahenõmm
PDF | Abstract & References in HTML

TERMILISE ANALÜÜSI MEETODITE RAKENDAMISE KÜSIMUSI; pp. 63–73
N. Dilaktorski
PDF | Abstract & References in HTML

TАЛЛОВОЕ МАСЛО ЗАВОДА КЕХРА, ЕГО СОСТАВ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; pp. 74–80
N. K. Polikarpov
PDF | Abstract & References in HTML

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ В ГОР. ТАЛЛИНЕ; pp. 81–88
R. P. Reisman
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)