ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
К ТЕПЛОВОМУ РАСЧЕТУ ПРОЦЕССА ПОЛУКОКСОВАНИЯ СЛАНЦА В ШАХТНОМ ГЕНЕРАТОРЕ; pp. 609–618
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.4.07

Author
Mark Gubergrits
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)