ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ; pp. 449–460
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1966.4.05

Authors
J. Livšits, J. Kask
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)