ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
ESTNISCHER PHOSPHORIT IM GRIFF DER IG FARBENINDUSTRIE AG; pp. 433–448
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1966.4.04

Author
R. Czollek
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)