ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 14, Issue 4, 1965
Research article
INIMSUSE VASTU SUUNATUD KURITEGUDE MÕISTE JA KOOSSEIS; pp. 414–428
L. Barkov
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TERRITORIAL CONCENTRATION OF INDUSTRY IN THE ESTONIAN S.S.R.; pp. 429–434
Vello Tarmisto
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
«SAKALA» KAASTÖÖLISTE SOTSIAALSEST JA KUTSELISEST JAGUNEMISEST; pp. 435–451
Ea Jansen
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИНОИСКУССТВА; pp. 452–470
A. Vahemetsa
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
КУРГАНЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В ЗАПАДНОМ ПРИЧУДЬЕ; pp. 471–485
Jüri Selirand
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EIN MÜNZFUND DES XII JAHRHUNDERTS AUS KOHTLA-KÄVA; pp. 486–513
V. Sõerd
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)