ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 13, Issue 4, 1964
Research article
ESIMENE INTERNATSIONAAL JA ТЕМА AEG EESTIS; pp. 272–285
Ea Jansen
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
LEIVA JA SAIA OPTIMAALSEST TURUSTUSPIIRKONNAST EESTI NSV-s; pp. 286–293
L. Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
О НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА; pp. 294–306
H. Randalu
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
MIHKEL VESKE KATSE KOGUDA MATERJALE EESTI TALURAHVAKOOLIDE KOHTA; pp. 307–312
Artur Vassar
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
BALTI LAEVASTIKU BOLŠEVISTLIKUD AJALEHED REVOLUTSIOONI RAHULIKU ARENEMISE PÄEVIL VENEMAAL (märts—juuli 1917); pp. 313–327
G. Solomatin
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
OKTOOBRIREVOLUTSIOONIS SÜNDINUD TEATRID; pp. 328–342
K. Kask
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
F. SANNAMEHE PORTREELOOMING SÕJAJÄRGSETEL AASTATEL; pp. 343–353
H. Paas
PDF | Abstract & References in HTML

ELEKTRONARVUTITE KASUTAMISE VÕIMALUSTEST AJALOO UURIMISEL; pp. 354–360
Juhan Kahk
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)