ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 10, Issue 4, 1961
Research article
ABIMATERJALI VARUDESSE MAHUTATUD KÄIBEVAHENDITE NORMEERIMINE PÕLEVKIVIKAEVANDUSTES; pp. 309–323
Erik Linnaks
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
UUE TEHNIKA MAJANDUSLIKU EFEKTIIVSUSE KINDLAKSMÄÄRAMISE METOODIKA; pp. 324–341
I. Jõerüüt
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
RATSIONALISEERIMISLIIKUMINE NÕUKOGUDE EESTI TÖÖSTUSES AASTAIL 1945—1950; pp. 342–358
Epp Jaanvärk
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)