ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 8, Issue 4, 1959
Research article
VILJANDIMAA MAATAMEESTE MASSILINE PALVEKIRJADEAKTSIOON 1873. AASTAL; pp. 367–395
Artur Vassar
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЕТУ; pp. 396–410
E. Richter
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
HANDO MUGASTO JUHAN SÜTISTE TEOSTE ILLUSTREERIJANA; pp. 411–424
I. P. Solomõkova
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
LÄÄNEMERE KEELTE SÕNASISESTE ÜKSIKSULGHÄÄLIKUTE OLEMUSEST; pp. 425–431
Paul Ariste
PDF | Abstract & References in HTML

DOKUMENTE TALURAHVARAHUTUSTEST PÕHJA-EESTIS 1858. AASTAL; pp. 432–438
A. Traat, R. Kenkmaa
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)