ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 7, Issue 4, 1958
Research article
EESTI TÖÖRAHVA KOMMUUNI 40-ndaks AASTAPÄEVAKS; pp. 255–263
Ü. Taigro
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
MÕNINGAID ANDMEID SAUNIKUTE ELUASEMEIST PÕHJA-EESTIS
(XIX sajandi kaardimaterjali põhjal); pp. 264–275
Gea Troska
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
LIIKI JA LAADI VÄLJENDAVAST GENITIIVATRIBUUDIST LÄÄNEMERESOOME KEELTES JA TEMA VAHEKORRAST GENITIIVI MUUDE TÄHENDUSFUNKTSIOONIDEGA; pp. 276–291
Arvo Laanest
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
JUHAN SÜTISTE KIRJANDUSLIKUST TEGEVUSEST 20-ndate AASTATE KESKEL; pp. 292–307
O. Kruus
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
MÄRKMEID EVALD OKASE LOOMINGUST; pp. 308–318
Asta Künnap
PDF | Abstract & References in HTML

ESTONICA В АКТАХ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ; pp. 319–327
V. Doroshenko
PDF | Abstract & References in HTML

ДОКУМЕНТЫ А. В. СУВОРОВА В ФОНДАХ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 328–344
M. Hermat
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)