ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
KEELELISI NÕUANDEID; pp. 323–328
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1956.4.06

Author
Ernst Nurm
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)