ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛАНЦЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА; pp. 281–296
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1956.4.02

Author
Ilja Kaganovitš
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)