ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
KOLHOOSNIKUTE NORMIPÄEVATASU JA MASINA-TRAKTORIJAAMALE ANTAVA NATURAALTASU KÜSIMUS TOOTMISKULUDE JA TOODANGU OMAHINNA ARVESTAMISEL KOLHOOSIDES; pp. 267–280
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1956.4.01

Author
Helmi Maide
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)