ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
ПРИМЕНЕНИЕ СЧЕТНО-ПЕРФОРАЦИОННЫХ МАШИН ДЛЯ АНАЛИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ; pp. 485–492
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1966.4.08

Author
H. Randalu
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)