ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
ONOMATOPOEETILISTE VERBIDE HÄÄLIKULISEST STRUKTUURIST; pp. 479–484
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1966.4.07

Author
Valve Värv
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)