ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ; pp. 461–478
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1966.4.06

Author
M. Yemelyanova
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)