ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
PROGRESS JA TEHNILINE REVOLUTSIOON TSEMENDITEHASES «PUNANE KUNDA»; pp. 420–432
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1966.4.03

Author
Otto Karma
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)