ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Research article
BALTI MÕISNIKE KATSED EESTI PÕLLUMEESTESELTSIDE SÕLTUVUSES HOIDMISEKS XIX SAJANDI TEISEL POOLEL; pp. 403–419
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1966.4.02

Author
O. Ibius
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)