ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ИНЖЕНЕРHO-ГEOЛOГИЧECКИE  СВОЙСТВА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ МОРСКИХ СОТЛОЖЕНИЙ ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 271–286
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.4.05

Author
V. Olli
Back to Issue