ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
O ФАУНЕ ТАБУЛЯТ ЮУРУСКОГО И ТАМСАЛУСКОГО ГОРИЗОНТОВ; pp. 256–270
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.4.04

Author
E. Klaamann
Back to Issue