ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
MAARDU LEIUKOHA DIKTÜONEEMAKILDA JA TEMAS SISALDUVA KEROGEENI KEEMILISEST KOOSTISEST; pp. 243–255
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.4.03

Authors
Oskar Kirret, Rudolf Koch, Leho Ründal
Back to Issue