ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ÜKSIKUTE SÜSIVESINIKE RÜHMADE ERALDAMINE PÕLEVKIVIÕLIST; pp. 225–233
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.4.01

Authors
S. Faingold, K. Vallas
Back to Issue