ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
НОВЫЙ ТИП ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ЭСТОНСКОЙ КАРСТОВОЙ ОБЛАСТИ; pp. 207–208
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.3.08

Authors
G. A. Maksimovits, Ülo Heinsalu
Back to Issue