ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ВТОРЫМ ЗАКОНАМИ ТЕРМОДИНАМИКИ; pp. 194–206
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.3.07

Author
P. G. Kuznetsov
Back to Issue