ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О СВОЙСТВАХ ЗАЩИТНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛОЙ; pp. 187–193
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.3.06

Author
I. Stein
Back to Issue