ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
PÕLEVKIVI KAMBERAHJUDE GAASBENSIINI MITTEAROMAATSE OSA KEEMILISEST KOOSTISEST; pp. 180–186
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.3.05

Authors
Ilmar Klesment, Edgar Arumeel
Back to Issue