ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
К ВОПРОСУ О ФЕНОЛАХ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ПОЛУКОКСОВАНИИ СЛАНЦА; pp. 173–179
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.3.04

Authors
T. Alumäe, E. Lageda
Back to Issue