ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ОБОБЩЕННЫХ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ СУММИРОВАНИЯ; pp. 166–172
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.3.03

Author
E. Jürimäe
Back to Issue