ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
К ТЕОРИИ СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИОННЫХ СПОСОБОВ; pp. 153–165
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1959.3.02

Author
Sulev Ulm
Back to Issue