ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
НОВЫЕ МШАНКИ ОТРЯДА CRYPTOSTOMATA ИЗ ОРДОВИКА ЭСТОНИИ; pp. 330–347
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1958.4.07

Author
Reet Männil
Back to Issue