ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЯРНУСКОГО (D2a11) ГОРИЗОНТА В 3CTOHCKOM CCP; pp. 392–393
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.11

Authors
A. I. Verte, E. Mark
Back to Issue