ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О ВЫБОРЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ СБОРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ КУКЕРМИТОВЫХ И СИЛИКАЛЬЦИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ; pp. 375–384
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.09

Author
H. Parmas
Back to Issue