ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
ТЕПЛО-ВЛАЖНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СТЕН ИЗ СЛАНЦЕЗОЛЬНОГО МИКРОПОРИТА И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА; pp. 368–374
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.08

Author
A. E. Alumäe
Back to Issue