ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
О КОЭФФИЦИЕНТЕ ОДНОРОДНОСТИ КУКЕРМИТОВЫХ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ; pp. 362–367
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.07

Author
R. P. Reisman
Back to Issue