ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
PEENPÕLEVKIVI MEHAANILISTEL RESTIDEL PÕLETAMISE AUTOMAATNE REGULEERIMINE; pp. 333–343
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.04

Author
E. Künnap
Back to Issue