ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
KOLDE AERODUNAAMIKA UURIMINE MUDELI ABIL II. Koldegaaside segunemisprotsessid polevkivi kihispolemisel; pp. 313–320
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.02

Authors
J. V. Ivanov, Ü. Saar, H. Sui
Back to Issue