ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОГО ПЛАСТА ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СЛАНЦА ПО КОМБИНИРОВАННОМУ МЕТОДУ; pp. 301–312
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1957.4.01

Author
Mark Gubergrits
Back to Issue