ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
Vol 5, Issue 4, 1956
СОРБЦИОННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕСТНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ; pp. 255–266
L. Polozova
PDF | Abstract & References in HTML

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ РАСПЛАВА ЗОЛЫ КУКЕРСИТА; pp. 267–275
M. Kiiler
PDF | Abstract & References in HTML

ДЕЙСТВИЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ НА КЕРОГЕН СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 276–285
Aleksandra Fomina, Z. A. Degtereva
PDF | Abstract & References in HTML

GENERAATORÕLI TERMOPOLÜMERISATSIOON; pp. 286–296
K. Vallas
PDF | Abstract & References in HTML

ДИНАМИКА НАГРЕВА И НЕКОТОРЫЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 297–307
K. Kuiv
PDF | Abstract & References in HTML

KOLDE AERODÜNAAMIKA UURIMINE MUDELI ABIL; pp. 308–323
J. V. Ivanov, Ü. Saar, H. Sui
PDF | Abstract & References in HTML

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ СЛАНЦА В КИПЯЩЕМ СЛОЕ; pp. 324–338
E. Künnap
PDF | Abstract & References in HTML