ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ СЛАНЦА В КИПЯЩЕМ СЛОЕ; pp. 324–338
PDF | https://doi.org/10.3176/tech.phys.math.1956.4.07

Author
E. Künnap
Back to Issue